Events

Holzhängert Konzert mit Brass Quintett “Blächbigse”

Ensemble Holzhängert aus Eischoll

Ensemble “Holzhängert”

Das Ensamble Holzhängert lädt ein zum Konzert mit dem Brass Quintett “Blächbigse” im Burgersaal Eischoll.